Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Jaderné elektrárny

Jaderná elektrárna:
je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. Skládá se obvykle z jaderného reaktoru, parní turbíny s alternátorem a z mnoha dalších pomocných provozů. V principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem používá k výrobě páry v parogenerátoru. Tato pára pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro výrobu elektrické energie.

V České Republice jsou dvě jaderné elektrárny. A to Dukovany a Temelín.


1.Jaderná elektrárna Dukovany:
je první provozovanou jadernou elektrárnou v ČR a je určena pro provoz v základním energetickém režimu. V současné době má jaderná elektrárna Dukovany čtyři bloky VVER 440, typ V 213, každý o výkonu 440 MW. Každý rok dodává do sítě kolem 13 TWh elektrické energie, což představuje asi 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice.

V aktivní zóně každého reaktoru je umístěno 312 palivových článku. Každý článek je tvořen 126 palivovými proutky, ve kterých je palivo hermeticky uzavřeno. Mimo to je v reaktoru 37 regulačních kazet s palivovou částí.

Dříve i sám Čez používal pro tuto elektrárnu zkratku JED, což není příliš šťastná volba jak asi sami uznáte. Později se používalo označení EDU a nyní jen JE Dukovany.

Představuje asi 20 % z celkové spotřeby elektrické energie v ČR.

V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení - sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů.

Výstavba elektrárny:
30. dubna 1970 byla v Hrzánském paláci podepsána dohoda mezi ČSSR a Sovětským svazem o výstavbě jaderných bloků typu „Voroněž“. Původně bylo uvažováno pouze o dvou blocích JE Dukovany, později (1975) byl záměr rozšířen na celkem čtyři.

Již v roce 1971 se zahájila příprava staveniště. Stavebními pracemi byl pověřen Ingstav Brno. Reaktor a primární část technologie byla sovětským projektem. Parogenerátor, turbína a sekundární část byly vyprojektovány československými firmami. Generálním dodavatelem „zastřešujícím“ montáž domácí i sovětské technologie byla Škoda Plzeň.

Hlavním vodním zdrojem se stala řeka Jihlava, přehrazena v malebném údolí pod obcí Dalešice (hráz je mezi Slavěticemi a Kramolínem). Rozjela se příprava obrovského díla, které změnilo tvář zdejšího převážně zemědělského regionu.

Po dokončení vytvoří Dukovanská jaderka sladěný celek spolu s přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice – Mohelno (výstavba 1971-1978) a rozvodnou Slavětice. Tento energetický komplex v jihovýchodním cípu třebíčského okresu bude velevýznamným pilířem energetické soustavy ČR.

Tam kde stával kravín obce Skryje se začalo mohutně hloubit, betonovat a svařovat a ustoupit musela celá vesnice. A nejen ona. Heřmanice a Lipňany byly také pohlceny. Obyvatelé se často usídlili v blízkých Rouchovanech, Dukovanech a Slavěticích. Na staveništi pak mnozí našli dlouholetou práci. Když výstavba vrcholila, bylo v areálu zaměstnáno téměř 12 tisíc lidí. Kromě třebíčského hotelu Atom bylo v dosahu stavby zřízeno mnoho dalších ubytovacích kapacit pro montážníky ze všech koutů republiky. Nejznámější z nich byl asi dukovanský Klondajk. Od Třebíče a z dalších směrů jezdily karavany náklaďáků, cisteren a autobusů. Některé práce probíhaly 24 hodin denně.

Tlaková nádoba prvního reaktoru byla dopravena ze Škodovky 16. dubna 1982, následující rok dorazilo jaderné palivo sovětské výroby (zirkoniové trubičky plněné uranovými tabletami, uspořádané do šestiúhelníkových kazet – palivových tyčí).
2.Jaderná elektrárna Temelín:
byla vybudována jako zdroj elektrické energie, který pracuje v energetické soustavě v režimu základního zatížení. Vyrábí elektrickou energii ve dvou výrobních blocích, v každém z nich pracuje jeden jaderný reaktor o výkonu 981 MW.

Stavba jaderné elektrárny Temelín ukončila nutnost dovážet elektřinu z okolních regionů, především z ekologicky zatížených severních Čech. JE Temelín tak nahradila uhelné elektrárny. Jaderná elektrárna Temelín také zajišťuje dodávky tepla ve formě horké vody pro větší města v okolí.

Protože elektrárna potřebuje k provozu čistou vodu, byly postaveny čistírny odpadních vod v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích. Výstavba jaderné elektrárny Temelín tak nepřímo vedla ke zlepšení kvality vody v Řece Vltavě.

Výstavba elektrárny:
O výstavbě jaderné elektrárny v lokalitě Temelín bylo rozhodnuto po expertním výběru staveniště pro 4 bloky VVER 1000 v roce 1980. Investiční záměr stavby byl vydán již v únoru 1979, úvodní projekt 1. a 2. bloku byl generálním projektantem Energoprojektem (EGP) Praha zpracován v roce 1985. V roce 1982 byl uzavřen kontrakt na dodávku sovětského technického projektu. Tento projekt zahrnoval reaktorovnu, budovu aktivních a pomocných provozů a budovy dieselgenerátorových stanic.Stavební povolení bylo vydáno v listopadu 1986. Vlastní stavba provozních objektů byla zahájena v únoru 1987, přičemž přípravné práce byly zahájeny na staveništi již v roce 1983. Již před rokem 1990 byl původní sovětský projekt vylepšován československými odborníky. Generálním dodavatelem byla akciová společnost Škoda Praha.

Po listopadu 1989 došlo v nových politických a především ekonomických podmínkách k přehodnocení potřeby výkonu 4000 MW v České republice. Vláda ČR svým usnesením č. 103/93 z března 1993 rozhodla o dostavbě JE Temelín v rozsahu dvou bloků. Původní termíny dokončení jednotlivých bloků vycházely z průběžné doby výstavby unifikovaného bloku 60 měsíců. Vzhledem k dodavatelským problémům a ke změnám v politické a následně i hospodářské oblasti po roce 1989 byly termíny několikrát upraveny. Přes období velkých nejistot byla redukovaná a v technologii modernizovaná stavba dokončena a v červenci 2000 bylo zavezeno palivo do reaktoru. 21. prosince 2000 vyrobil první blok první elektřinu.

Podíl na instalovaném výkonu elektráren v Česku byl v roce 2005 11,43 %.
Dnes se jedná o dostavbě Temelína.
V Temelíně je instalován reaktor VVER 1000.