Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Vlastnosti materiálů

Elektrická vodivost-konduktance:
je fyzikální veličina, která popisuje schopnost dobře vést elektrický proud. Elektrická vodivost udává velikost elektrického proudu procházející vodičem při jednotkovém napětí na jeho koncích.
G=[S] elektrická vodivost
R=[Ω] elektrický odpor


Rezistivita:
též měrný elektrický odpor nebo také specifický elektrický odpor, je fyzikální veličina, vyjadřující elektrický odpor vodiče jednotkové délky (1 m) a jednotkového obsahu průřezu (1 m2).

Rezistivita je převrácená hodnota konduktivity (měrné vodivosti).

Rezistivita je materiálová konstanta, která charakterizuje elektrickou vodivost látky. Čím větší je rezistivita, tím menší je vodivost dané látky. Čím větší je rezistivita, tím větší je elektrický odpor.
R=[Ω] elektrický odpor
ρ=[Ω*m] měrný odpor
ℓ=[m] délka vodiče
s=[mm2] průřez vodičePermitivita:
je fyzikální veličina popisující vztah mezi vektory intenzity elektrického pole a elektrické indukce v materiálu nebo vakuu.
Permitivitu dělíme na: relativní a vakua
Permeabilita:
materiálu nebo prostředí je fyzikální veličina, udávající míru magnetizace v důsledku působícího magnetického pole.
Permeabilita vyjadřuje reakci určitého prostředí na silové účinky magnetického pole. Některá prostředí tyto účinky zesilují, jiná je zeslabují.


Permeabilita vakua je fyzikální konstanta, která se značí μ0, její hodnota je:
Permeabilitu lze určit ze vztahu:
kde B je magnetická indukce a H intenzita magnetického pole.