Zde může být text o autorovi
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 
 

Proudová hustota

Hustota elektrického proudu (zkráceně proudová hustota) je vektorová fyzikální veličina (má vedle velikosti i směr), popisující lokálního rozložení elektrického proudu. Její směr je stejný jako směr pohybu kladného náboje (v izotropním prostředí je to směr intenzity elektrického pole E).
Proudová hustota závisí na průřezu vodiče a na proudu, který vodičem prochází.

Definice: Velikost hustoty elektrického proudu je definována jako podíl okamžitého elektrického proudu procházejícího daným elementem průřezu vodiče a kolmého průmětu tohoto elementu průřezu na střední směr pohybu nosičů nábojů, které proud tvoří (tedy na směr tečny proudové čáry).

Použití: Hustota elektrického proudu vystupuje ve vztazích teorie elektromagnetického pole formulovaných v diferenciálním tvaru.
J=[A/mm2] proudová hustota
I=[A] elektrický proud
s=[mm2] průřez vodiče


Obrázek proudová hustota:
S-průřez vodiče(plocha)
l-délka vodiče
I-proud procházející vodičem